fbpx

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast Scharrelhof

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Scharrelhof te Winterswijk en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast
De persoon die bij Bed & Breakfast Scharrelhof heeft gereserveerd middels een  Online boeking contactformulier, e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon - of verblijfplaats te hebben.

Beheerder
De persoon die als eigenaar van B&B Scharrelhof of namens de eigenaar van B&B Scharrelhof de Bed & Breakfast beheert.

Derden
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen
Via onze website www.scharrelhof.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@scharrelhof  of door te bellen met telefoonnummer: 0543-514436/06 22 68 05 82

Annulering
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens
Bed & Breakfast Scharrelhof
Ron en Annet
Vosseveldseweg 19
7107 AD Winterswijk
06 22 68 05 82

Website: www.scharrelhof.nl
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1.Bed & Breakfast Scharrelhof


1.1
Bed & Breakfast Scharrelhof is beschreven op de website https://www.scharrelhof.nl. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan de tekst op de website.

1.2
Alle kamers zijn geschikt voor max twee volwassen personen. Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.

1.3
Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 18.00 uur bij ons terecht. De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt. Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4
Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 09.30 uur in de gezamenlijke lobby. Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin  te ontbijten. U kunt dit zelf mee naar buiten nemen. Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch et cetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt.

1.5
Alle kamers hebben 2 boxsprings en een eigen badkamer. Beddengoed en handdoeken zijn bij de prijs inbegrepen.

1.6
De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7
Fietsen kunt u huren bij ons.

1.8
De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast Scharrelhof voor u beschikbaar en bruikbaar zijn. De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten in de boerderij. Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

2. Prijzen

2.1
De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website :www.scharrelhof.nl. Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt,  gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit en de eindschoonmaak.

2.2         
De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3
Prijzen van Bed & Breakfast B&B Scharrelhof zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Voor de huur van de gehele accommodatie in anders dan weekend, midweek of week gelden andere prijzen. Informeer hierna bij uw gastvrouw.

2.5
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Bed & Breakfast Scharrelhof  is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling

3.1
Reserveren geschiedt per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., online boeking of via 0543 - 514 436 / 06 - 22 68 05 82.     

3.2
Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is. U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 24 uur door de aanbetaling te voldoen.  Mochten wij na 24 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3
Bij boeking betaald u 15% aan dit bedrag kunt u overmaken op NL84RABO 0146445457 tnv Scharrelhof. Het resterende bedrag kunt u 2 weken vooraankomst voldoen.

3.4
​Kadobonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum. ​De kadobon is over te dragen aan derde. ​Voor kadebonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1
Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

  • Tot 14 dagen voor aankomst kunt u kostenloos annuleren.
  • Bij annulering 1week voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven. Ook kunt u uw reservering 1x keer kosteloos verzetten van datum.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.3
Bed & Breakfast Scharrelhof kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop. In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten

5.1
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1
Bed & Breakfast Scharrelhof  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast Scharrelhof tegen aanspraken dienaangaande.

Bed and Breakfast Scharrelhof is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Scharrelhof.

6.2
Door Bed & Breakfast  Scharrelhof  wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed and Breakfast Scharrelhof.

6.3
De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s). Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de keuken, het achterhuis (gemeenschappelijke ruimte) , de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast Scharrelhof. Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed. 

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid

7.1
In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen te roken of open vuur te gebruiken. Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast. Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2
Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

7.3
Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren, inclusief onze eigen honden en paarden.

8. Slotbepaling

8.1
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Ron Rensink en Annet Schreurs

Ontdek Winterswijk

Puur genieten van vakantie in de Achterhoek